Kadra


Kierownik artystyczny – Michał Knaś

Maria Szczyrkowska
Kierownik organizacyjny – Maria Pospieszalska


Instruktor tańca, Garderoba, Kostiumy – Agnieszka Krzemińska


Przygotowanie wokalne – Zuzanna Gadzinowska

Jarosław Świątek
Konsultant – Jarosław Świątek