Personnel


Artistic manager – Michał Knaś

Maria Szczyrkowska
Organizational manager, dance trainer – Maria Pospieszalska


Dance trainer, costumes care – Agnieszka Krzemińska


Vocal trainer – Zuzanna Gadzinowska

Jarosław Świątek
Consultant – Jarosław Świątek