Koncerty Edukacyjne

KoncertyEdukacyjne

Koncerty Edukacyjne to forma przybliżenia dzieciom i młodzieży piękna polskiej tradycji ludowej. Podczas koncertów nie tylko prezentujemy tańce z różnych regionów naszego kraju, ale również o nich opowiadamy.

Czas trwania: 60 min.

Szczegółowych informacji udziela kierownik Zespołu – Danuta Morawska
Tel. 604 75 96 02, e-mail: d.morawska@wp.pl

Broszura informacyjna(.pdf):
KoncertyEdukacyjneBroszura